Regulamin zawodów klubowych

Uwaga!

Na podstawie nowych zasad o bezpieczeństwie w sporcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.10.2020r. :
„1. Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca;
2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness:
a) działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,
b) przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w ust. 13, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;
3) działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z).”

Informujemy:

Klub od 17.10.2020r. jest nieczynny do odwołania. Wstęp zgodnie z powyższym rozporządzeniem mają tyko osoby uczestniczące w zajęciach organizowanych przez klub bokserski Bombardier według harmonogramu zajęć, osoby przygotowujące się do zawodów sportowych, uczestniczących w zorganizowanych zajęciach sportowych pod okiem instruktora lub trenera (według harmonogramu lub indywidualnie) oraz studentów i uczniów w ramach zajęć z wychowania fizycznego.

Jednocześnie klub Aqua Fit& Squash z dniem 26.10.2020r. ogłasza zawody pod hasłem:

AKTYWNOŚĆ = ODPORNOŚĆ

i zaprasza powołując się na powyższe rozporządzenie wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rywalizacji.

Regulamin zawodów:

1.Miejsce i czas:
Zawody odbędą się na obiekcie i z wykorzystaniem sprzętu klubu Aqua Fit & Squash w dniach od 1.05.2021r. do 31.05.2021r. (Przygotowania można rozpocząć od poniedziałku 26.10.20r.).

2.Cel
Zapobieganie pandemii COVID-19 poprzez propagowanie systematycznej aktywności fizycznej przyczyniającej się do poprawy kondycji psychofizycznej a co za tym idzie odporności organizmu.

3.Opis uczestnictwa i przeprowadzenia zawodów
Możliwość startu w zawodach będą miały osoby powyżej 16 roku życia, które wypełnią kartę zgłoszenia i opłacą wpisowe. Dla osób, które posiadają ważny karnet lub są posiadaczami kart Multisport, Fitprofit i Medicover Sport wpisowe wynosi 20 zł. Start będzie możliwy w czterech konkurencjach w podziale na kategorię mężczyzn i kobiet:

a) fitness-30x skony z leżenia do siadu (tzw. „brzuszki”) + 10x padnij-powstań z przeskokiem przez step + 10x10m bieg wahadłowy. Liczy się ogólny czas.

b) cross -TRIATLON: po 500m na SKIERG (narciarz), Ergometrze Concept 2 (wioślarz), bieg na bieżni bezsilnikowej SKILLMILL. Liczy się ogólny czas trzech konkurencji.

c) siła- wyciskanie na ławce poziomej ciężaru równego 50% masy ciała + siłowe podciąganie na drążku. Liczy się suma ruchów z dwóch konkurencji.

d) turniej squash – termin zawodów 15.05.2021r.

Osoba, która zgłosi udział w zawodach może wystartować w jednej lub w więcej z powyższej konkurencji. W celu przygotowania się do powyższych zawodów klub udostępnia od dnia 26.10.2020r. Całą swoją infrastrukturę oraz sprzęt. Przygotować się można również uczestnicząc w zajęciach sportowych z instruktorem organizowanych na terenie klubu zgodnie z ogólnie dostępnym harmonogramem. Na terenie siłowni dostępna będzie również stała pomoc trenerska w godzinach:

dni powszednie – 8.00-13.00 i 17.00-22.00
oraz weekendy – 9.00-13.00 i 16.00-20.00.

4) Przebieg i sędziowanie
Na dzień dzisiejszy ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne start w wybranej konkurencji odbywał się będzie indywidualnie po zgłoszeniu dzień wcześniej chęci uczestnictwa. Zgłoszenia do startu w zawodach będzie możliwe w terminie od 1.05.2021r. do 31.05.2021r.

Skład sędziowski:
a) konkurencje: cardio, siła i fitness
– Paweł Rynkiewicz
– Bartosz Raczko
– Adrian Arendalski
– Weronika Borawska

b) turniej squasha
– Tomas Hrazsky

5) Zakończenie zawodów i nagrody

Rozstrzygnięcie zawodów ogłoszone zostanie do 10.06.2021r. Przyznanie nagród i wyróżnień odbędzie się w czterech konkurencjach w kategorii mężczyzn i kobiet za trzy pierwsze miejsca.

Prosimy o dostosowanie się do zasad sanitarno- epidemiologicznych na terenie obiektów sportowych zawartych w oddzielnym regulaminie.

Uwaga! Bardzo ważne!

Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas poruszania się na terenie klubu. Usta i nos można odsłonić w trakcie wykonywania wysiłku fizycznego.

Pamiętaj również o:

• dezynfekcji sprzętu
• używania ręcznika przy korzystaniu z maszyn
• częstej dezynfekcji rąk
• oraz o utrzymywaniu odpowiedniego dystansu

Jeżeli jesteś w stanie przestrzegać powyższe zalecenia to zapraszamy.
Jeżeli nie, to niestety musisz poczekać na lepsze czasy bez pandemii.